en pl

Lucjan Skupiewski. Biografia społeczno–polityczna

Nakładem Fundacji Warsaw Institute ukazała się dwujęzyczna (język polski, język rumuński) publikacja „Lucjan Skupiewski. Biografia społeczno–polityczna” autorstwa dr hab. Andrzeja Dubickiego, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego.

Pobierz PDF

Opis

Lucjan Skupiewski, bohater tytułowy publikacji, był lekarzem, społecznikiem, politykiem. Bohaterem dwóch narodów: polskiego i rumuńskiego, który udowodnił, że można służyć ojczyźnie nie zapominając o swoim pochodzeniu i może być dziś symbolem owocnej współpracy polsko–rumuńskiej.

Lucjan Skupiewski odegrał istotną rolę w rumuńskiej polityce, zarówno na szczeblu lokalnym, w Bukareszcie, pełniąc przez lata funkcję radnego oraz wicemera miasta, jak i centralnym, w Senacie Królestwa Rumunii. Publikacja przybliża też sekrety znajomości Skupiewskiego z Marszałkiem Józefem Piłsudskim oraz rzuca światło na związki Skupiewskich z rodziną Jasiewiczów, krewnych Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

Fascynująca lektura publikacji pozwala poznać bliżej kuluary życia politycznego Rumunii na początku XX w. oraz oddaje klimat ówczesnej epoki. Jak pisze autor, Doktor Lucjan Skupiewski niewątpliwie poprzez swą działalność społeczno–polityczną dowiódł, że przedstawiciele Polonii mogą stanowić wartość dodaną dla społeczeństw, wśród których przyszło im mieszkać i tworzyć. Z pewnością na uznanie zasługuje fakt, iż osiągnął swoje cele zachowując polskość, nie wyrzekając się związków z krajem.

Szczegóły produktu
pub1

Settings